Make your own free website on Tripod.com
 

หน้าแรก ประวัติฯ อำเภอด่านขุนทด ประวัติฯ เทศบาลตำบลฯ ผังเมือง โครงการจัดรูปที่ดิน

โครงการพัฒนาปี 2548 ศสบ. นโยบายของนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร

ข่าวการประกวดราคา ติดต่อเจ้าหน้าที่ ลงนามสมุดเยี่ยม กระดานถาม - ตอบ เวบลิงค์ ดาวน์โหลด

                    ยินดีต้อนรับ "เทศบาลตำบลด่านขุนทด"          Welcome to "Dankhuntod Municipality"         "หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โคพันธุ์ดี ถิ่นที่พริกจินดา งามตาผ้าไหม หม้อดินด่านใน โอ่งใหญ่กุดม่วง"         สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด : ถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210     ยินดีต้อนรับ "เทศบาลตำบลด่านขุนทด"          Welcome to "Dankhuntod Municipality"         "หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โคพันธุ์ดี ถิ่นที่พริกจินดา งามตาผ้าไหม หม้อดินด่านใน โอ่งใหญ่กุดม่วง"         สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด : ถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210     ยินดีต้อนรับ "เทศบาลตำบลด่านขุนทด"          Welcome to "Dankhuntod Municipality"         "หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โคพันธุ์ดี ถิ่นที่พริกจินดา งามตาผ้าไหม หม้อดินด่านใน โอ่งใหญ่กุดม่วง"         สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด : ถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210     ยินดีต้อนรับ "เทศบาลตำบลด่านขุนทด"          Welcome to "Dankhuntod Municipality"         "หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โคพันธุ์ดี ถิ่นที่พริกจินดา งามตาผ้าไหม หม้อดินด่านใน โอ่งใหญ่กุดม่วง"         สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด : ถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210     ยินดีต้อนรับ "เทศบาลตำบลด่านขุนทด"          Welcome to "Dankhuntod Municipality"         "หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โคพันธุ์ดี ถิ่นที่พริกจินดา งามตาผ้าไหม หม้อดินด่านใน โอ่งใหญ่กุดม่วง"         สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด : ถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

 
 
 
 

 

 

 

 

 

:: ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทางอีเมล์

 

อีเมล์ของคุณ :

 

 

 

:: คุณไปเที่ยวที่ไหนในวันปีใหม่

ทะเล

ภูเขา

น้ำตก

ต่างประเทศ

 

 

วัดบ้านไร่ 0-4425-3113
ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด 0-4438-9402

สถานีตำรวจภูธรอำเภอด่านขุนทด

a

a

0-4420-4671,

0-4438-9191

แฟกซ์.0-4420-4674

โรงพยาบาลด่านขุนทด 0-4420-8208
ที่ดินอำเภอด่านขุนทด 0-4438-9441
สาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด 0-4438-9414

อบจ.นครราชสีมา (อำเภอด่านขุนทด)

0-4420-4032

อบจ.นครราชสีมา  (เทศบาลตำบลด่านขุนทด)

0-4431-2656

ดับเพลิงด่านขุนทด 0-4438-9497

สพท.นม.เขต 5

a

0-4438-9300,

0-4420-8147

ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอด่านขุนทด 0-4438-9446
เกษตรอำเภอด่านขุนทด 0-4438-9424

ปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด

a

0-4438-9498,

0-4438-9454

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอด่านขุนทด

0-4420-4028

สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด

a

0-4438-9397,

0-4420-4235

ป่าไม้อำเภอด่านขุนทด 0-4438-9528
ไปรษณีย์ด่านขุนทด 0-4438-9028
การไฟฟ้าด่านขุนทด 0-4438-9100
การประปาด่านขุนทด 0-4438-9490

 

 

 
 

Design for : IE 5.0 or later Resolution at : 800x600 pixel Font type : Microsoft San Serif Font size : 10pt
URL : www.dankhuntod.com
Webmaster : webmaster@dankhuntod.com